Boodskappe

  • LET WEL: NET EEN REKENING PER GESIN
  • HIERDIE WEBWERF IS VIR DIE GERIEF VAN DIE GEBRUIKER, DIE VOLGENDE VOORWAARDES GELD EGTER:

Terme en Voorwaardes

ALGEMEEN

DIE BOEKWINKEL VERSKAF GEEN TWEEDEHANDSE BOEKE NIE.
SKRYFBEHOEFTES IS NIE TERUGBETAALBAAR NIE.
OUERS MOET ENIGE NAVRAE OF PROBLEME MET BOEKWINKEL SELF UITSORTEER.
ALLE VOORRAAD IN WINKEL IS AFHANKLIK VAN DIE BESKIKBAARHEID DEUR VERSKAFFERS. TEKORTE WORD DAN OP TERUGBESTELLING GEPLAAS.
'N BEWYS VAN BETALING IS BAIE BELANGRIK. NEEM KENNIS DAT DIT TOT 72 UUR KAN NEEM VIR 'N ELEKTRONIESE BETALING OM OP U REKENING TE REFLEKTEER.
DEPOSITOS IS NIE TERUG BETAALBAAR.
DEPOSITO DIREK IN BANKREKENING (INLIGTING WORD OP WEBWERF AANGEDUI). NB! GEBRUIK ASB DIE KORREKTE VERWYSINGSNOMMER.
SLEGS ELEKTRONIESE BESTELLINGS WORD AANVAAR. GEEN PAKKETTE WORD UITGEDEEL VOORDAT VOLLE BETALING ONTVANG IS NIE.
AKKURATE INLIGTING EN VERWYSINGSNOMMERS IS NOODSAAKLIK BY DIE BETALING VIR DIE GLADDE VERLOOP VAN BESTELLINGS.
PRYSLYS GELDEND TOT EINDE JANUARIE 2020. DIE VERANDERING IN WISSELKOERSE KAN PRYSE BEINVLOED.
PAKKETTE MOET MET AFHAAL NOUKEURIG NAGEGAAN WORD VOOR DIT IN BESIT GENEEM WORD. BOEKWINKEL AANVAAR GEEN TEKORTE IN PAKKETTE, NADAT DAARVOOR GETEKEN IS NIE. PROBLEME EN TEKORTE MOET DADELIK REGGESTEL WORD DIE DAG WAT U DIE PAKKET AFHAAL.
AFSNYDATUM VIR BESTELLINGS: 28 OKTOBER 2019 OM 18h00. DIE WEB MAAK WEER 23 NOVEMBER 2019 OM 08h00 OOP.
DIT IS U AS OUER SE VERANTWOORDELIKHEID OM ONS IN KENNIS TE STEL VAN ENIGE BESTELLING KANSELASIES VOOR 28 OKTOBER 2019.
BESTELLINGS NA DIE AFSNYDATUM BEINVLOED BOEKE SE BESKIKBAARHEID. DUS KAN 'N WAGPERIODE ONTSTAAN VIR ONTVANGS VAN DIE BETROKKE TITELS.
LAAT BESTELLINGS : VOORRAAD TEKORTE KAN TOT 14 WERKSDAE NEEM OM BY BOEKWINKEL AFGELEWER EN GEPROSESSEER TE WORD.

BETALINGS

GEEN KONTANTBETALINGS WORD BY BOEKWINKEL AANVAAR, SLEGS KAART, INTERNETBETALINGS OF 'N DIREKTE BANKDEPOSITO (INLIGTING WORD OP WEBWERF AANGEDUI). VERMY ASSEBLIEF KONTANT INBETALINGS WEENS BANKKOSTES.
'N 25 % DEPOSITO MOET BETAAL WORD TEEN 28 OKTOBER 2019 OM U BESTELLING TE BEVESTIG.
UITSTAANDE BEDRAG MOET TEEN 14 NOVEMBER 2019 (12h00) BETAAL WEES. DIE BOEKWINKEL MOET VOOR DIE GENOEMDE DATUM VIA EPOS IN KENNIS GESTEL WORD VAN ENIGE KANSELASIE VAN BESTELLINGS.
TERUGBETALINGS ("Refunds") WORD SLEGS OP MAANDEINDE GEDOEN.

AFHAAL VAN PAKKETTE

PAKKETTE WORD UITGEDEEL BY DIE SKOOL OP 22 NOVEMBER 2019 VANAF 07H00 T0T 19H00. GEEN BETALINGS KAN GEMAAK WORD OP DIE UITDEELDAG NIE.
INDIEN U PAKKET NIE AFGEHAAL IS OP 22 NOVEMBER 2019 NIE, SAL 'N SMS GESTUUR WORD MET 'N ALTERNATIEWE AFHAALDATUM.
'N SMS SAL GESTUUR WORD VIR DIE AFHAAL VAN BESTELLINGS WAT NA 22 NOVEMBER 2019 GEPLAAS WORD.

UITSTAANDE REKENINGE

DIT BLY U AS OUER SE VERANTWOORDELIKHEID OM U UITSTAANDE REKENING TE VEREFFEN VOOR PAKKET ONTVANG KAN WORD.